jylyoi.kz

  1494.kz

С 80-х годов наступил период сейсмиче- ского затишья ... каргыш айтуу (каргоо), түш жоруу, дубалоо, ... китеби жарык көрөт. Бул жерде дагы автор кыргыз ...

  cslnaskr.krena.kg

... балык ж. б. менен байланышкан легенда, мифтер ... Өмүралиевдин котормосу боюнча алынат. Page 80. www.bizdin.kg. 80 ... түш жоруу, жылдыз саноо... Би- рок ушул булак ...

  new.bizdin.kg

  docs.google.com

  start.ru

  web.yandex.org.kz

... туш келгенин даана баамдоого мүмкүн. Эгер ушул ... Натыйжада кыргызча сөздөр казак, өзбек, татар тилдериндеги ... Бу «Манас» мындан 70–80-жыл мурун Балык ооз ...

  cslnaskr.krena.kg

ТҮГӨН · Краткий этимологический словарь кыргызского языка. Азыркы түгөн этиши түк+өн бөлүктөрүнөн турат. Өзбек тилинде туга (тугэ) этиши кыргызча түгөн этишинин ...

  el-sozduk.kg

тук · Толковый словарь кыргызского языка (1969). I: тук-тук туур. Эшикти каккандагыдай, тыкылдаткандай чыккан күңүрт дабышты билдирүү үчүн колдонулат ...

  el-sozduk.kg

  www.facebook.com

балык бол да, таптакыр унут! Анын кимге кереги ... бакта» деген китеби жакында «Турар» басмасынан жарык кєрдї. ... Туш болдук кандай кїнгє?! —. Катчыдан Халил колун ...

  literatura.kg

ты алгоо (жардам) эск. алдан 1 (алдыдан) сүйл. албууттантуу алгоолош- алдан2-, алданба-, алдан- албууттануу алгоолошуу ган албуут тук, албууттугу, алгоритм ...

  www.scribd.com

  hibridge.kz

Туш жоруу китеп кыргызча Кане Корсо. Туш жоруу китеби Ислам. Смешная фраза на киргизском. Туш жоору китепчеси.

  zabir.ru

Tatyana Transport. вчера в 6:06 · в Кыргызча Туш жоруу. Пожаловаться. Вакансия Хозяйству в Кировской области п. Фалёнки требуются АГРОНОМ и МЕХАНИЗАТОРЫ для обслуживания молочно- товарной фермы и кормопроизводства.

  vk.com

Бүгүн Кыргызстанда 20-жылдардын башында түрк тили туш болгон жана тил реформасынын жасалышын талап кылган абалга окшош бир абал өкүм сүрүп жатат. Кудум эле ...

  turuz.com

Туш жооруу. Тушунуз топ келеби?? Болбойт дейт (кудай сактасын жакшылыкка жооруп коюнуз түштүн мойну кылдай болот кайсыл жакка жооруса ошол жакка оойт.

  ok.ru

Page generated - 0.7153439522 (a9fdf33ac8b76c0fd2f98ba1004c34f3)